avana dapoxetine

Over het MFC Leunen

 

Al vele jaren probeert  het gemeenschapshuis De Brink in Leunen een thuis te bieden voor veel verenigingen, stichtingen en particulieren. Na het verstrijken van de jaren is het huidige pand uit 1965  gedateerd en verouderd. Zo is de akoestiek niet goed genoeg voor het organiseren van twee activiteiten op hetzelfde tijdstip en is er in Leunen een tekort ontstaan aan vergader- en feestzalen. De Brink kan niet meer in die behoefte voorzien.

Ook zijn er veel externe ontwikkelingen waar rekening mee gehouden moet worden zoals vergrijzing en leegloop van voorzieningen in Leunen. Kortom, het gemeenschapshuis moet worden aangepast aan de eisen van deze tijd, maar het opknappen van De Brink zou grote kosten met zich mee gaan brengen.

Nabij De Brink is nog een verenigingsgebouw gelegen, De Schakel. Dit gebouw is in 1960 gebouwd als kleuterschool. De Schakel is regelmatig aangepast en voldoet nog wel aan de eisen van de tijd en zal kunnen blijven bestaan naast een nieuw gemeenschapshuis voor De Brink.

Om in de vraag naar ruimte te voorzien en om de leefbaarheid van Leunen op peil te houden, is er in 2012 een initiatief gestart om het leegstaande Rabobankgebouw dat naast De Brink lag, om te bouwen naar een locatie waarin alle activiteiten en behoeften kunnen worden ondergebracht. Dit gebouw is op 20 december 2014 geopend en heeft de naam De Baank gekregen en dient met de Schakel en de Brink als een Multifunctioneel Centrum waarin de diverse activiteiten georganiseerd kunnen worden.

De Schakel, De Baank en De Brink zijn onder één Stichtingsbestuur ondergebracht zodat er voor alle leeftijden voor de langere termijn ruimte is in Leunen om aan alle verenigingen ontmoetingsruimte te bieden.

De meerwaarde van het MFC voor het dorp Leunen is enorm groot:

Sociaal: 

- Het waardeert het voorzieningenniveau van Leunen op;
- Het versterkt de sociale cohesie van Leunen;
- Het biedt een zorgcomponent voor ouderen;
- De bedrijvigheid zal toenemen, hetgeen zal bijdragen aan een betere sociale, recreatieve en economische functie van het centrum.

Cultureel:

- Het biedt onderdak aan de diverse culturele verenigingen van Leunen, waaronder de harmonie en toneelvereniging;
- Het is een podium voor uitvoeringen van zeer diverse aard;
- Het biedt expositieruimte aan nieuwe kunstenaars, maar ook permanente expositieruimte aan de historische Leunse kunstenaar ‘Gussen wie’ en het Historisch Platform Leunen.

Structurele en incidentele activiteiten:

Het heeft als functie het samenbrengen van mensen voor het uitoefenen van hun hobby, voor festiviteiten, evenementen en ontspanning. Structurele activiteiten bestaan onder meer uit feestelijke bijeenkomsten als Sinterklaas, Carnaval en kermis, bijeenkomsten van verenigingen voor leden en belangstellenden, muziekuitvoeringen, concerten, toneelontvoeringen en hobbyuitoefening. Incidentele activiteiten bestaan onder meer uit buurtfeesten, huldiging van bijzondere inwoners van Leunen, jubilea, etc.

Onderwijs:

In de toekomst zullen activiteiten van basisschool De Meent zoals de schoolmusical van groep 8 en andere naschoolse activiteiten worden gehouden in het MFC. Zowel voor de jongere generatie als voor de oudere generatie zal de vraag naar educatie buiten de scholen nog meer toenemen. Het bestuur van het MFC zal hiertoe initiatieven stimuleren en ondersteunen door onder meer ruimten te creëren, waarbij het mogelijk wordt om moderne presentatieapparatuur te kunnen gebruiken voor educatieve doeleinden.